Category Archives: kursy

kurs instruktorski – część praktyczna

W najbliższą niedzielę, czyli 21.10.2012, rozpoczyna się druga część kursu na instruktorów sportu judo. Zajęcia w całości odbywać się będą na macie przy ul. Akademickiej 5.

kurs instruktorski – dokumenty

JUDO – SPORT
01– 923 Warszawa ul Bogusławskiego 18/188
tel. 601 321 884, e-mail: wojtekniedomagala@wp.pl

KURS INSTRUKTORA SPORTU W JUDO
Zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie kursu instruktorskiego w judo wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki DRP-WKiDKS/450/53/2012.

Program kursu to 250 godzin dydaktycznych, w tym 100 godzin części ogólnej obejmującej tematykę z zakresu kultury fizycznej oraz 150 godzin części specjalistycznej dotyczącej techniki, metodyki i teorii judo.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych AWF oraz UKSW w Warszawie oraz specjalistów, trenerów klasy I w judo.
Zajęcia odbywać się będą w obiektach sportowych PW (sala wykładowa, sala treningowa).
Kurs instruktorów sportu w judo kończy się egzaminem i wydaniem dyplomu instruktora przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

Kurs rozpoczyna się 15.09.2012 roku. Program realizowany będzie w ciągu zjazdów sobotnio – niedzielnych według harmonogramu umieszczonego na stronie. Przewidujemy 35 uczestników kursu.
Całkowity koszt to 1750 złotych. Wpłaty można dokonywać w ratach. Pierwszej wpłaty dokonujemy w dniu rozpoczęcia zajęć (15.09.2012) w wysokości 500 złotych lub na konto 84175000120000000020811978 z dopiskiem „instruktor sportu w judo”. Po dokonaniu pełnej wpłaty uczestnik kursu może otrzymać fakturę.
Warunkiem przyjęcia na kurs instruktora sportu w judo jest dostarczenie poniższych dokumentów

kurs instruktorski – część ogólna

Od najbliższej soboty, to jest od 15 września rozpoczyna się część ogólna (teoretyczna) dla kursów instruktora sportu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 8:00 przy placu Narutowicza (ul. Akademicka 5). Szczegółowych informacji udziela organizator kursu, Wojciech Niedomagała.

Po ukończeniu części ogólnej, czyli pod koniec października, rozpoczyna się część specjalistyczna (na macie).