Yearly Archives: 2012

badania lekarskie

W najbliższy poniedziałek, czyli 12.11.2012, na naszej macie przy ul. Akademickiej 5 będzie od godziny 19:30 lekarz, który będzie wykonywał sportowe badania lekarskie. Są one potrzebne między innymi do startu w zawodach. Zrobione badania mają ważność sześć miesięcy.

kurs doszkoleniowy

W najbliższy piątek, to jest 26.10.2012, odbędzie się na naszej macie kurs doszkoleniowy organizowany przez Polski Związek Judo. Wśród uczestników będą zawodnicy i trenerzy między innymi z Bydgoszczy, Łodzi, Białegostoku, Sochaczewa, Skierniewic, Warszawy i okolic. W programie kursu jest przygotowywanie do egzaminów na stopnie I kyu oraz I dan. Zajęcia rozpoczną się o 18:30 i będą trwały półtorej godziny. Kurs jest bezpłatny.

kurs instruktorski – część praktyczna

W najbliższą niedzielę, czyli 21.10.2012, rozpoczyna się druga część kursu na instruktorów sportu judo. Zajęcia w całości odbywać się będą na macie przy ul. Akademickiej 5.

kurs instruktorski – dokumenty

JUDO – SPORT
01– 923 Warszawa ul Bogusławskiego 18/188
tel. 601 321 884, e-mail: wojtekniedomagala@wp.pl

KURS INSTRUKTORA SPORTU W JUDO
Zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie kursu instruktorskiego w judo wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki DRP-WKiDKS/450/53/2012.

Program kursu to 250 godzin dydaktycznych, w tym 100 godzin części ogólnej obejmującej tematykę z zakresu kultury fizycznej oraz 150 godzin części specjalistycznej dotyczącej techniki, metodyki i teorii judo.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych AWF oraz UKSW w Warszawie oraz specjalistów, trenerów klasy I w judo.
Zajęcia odbywać się będą w obiektach sportowych PW (sala wykładowa, sala treningowa).
Kurs instruktorów sportu w judo kończy się egzaminem i wydaniem dyplomu instruktora przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

Kurs rozpoczyna się 15.09.2012 roku. Program realizowany będzie w ciągu zjazdów sobotnio – niedzielnych według harmonogramu umieszczonego na stronie. Przewidujemy 35 uczestników kursu.
Całkowity koszt to 1750 złotych. Wpłaty można dokonywać w ratach. Pierwszej wpłaty dokonujemy w dniu rozpoczęcia zajęć (15.09.2012) w wysokości 500 złotych lub na konto 84175000120000000020811978 z dopiskiem „instruktor sportu w judo”. Po dokonaniu pełnej wpłaty uczestnik kursu może otrzymać fakturę.
Warunkiem przyjęcia na kurs instruktora sportu w judo jest dostarczenie poniższych dokumentów

kurs instruktorski – część ogólna

Od najbliższej soboty, to jest od 15 września rozpoczyna się część ogólna (teoretyczna) dla kursów instruktora sportu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 8:00 przy placu Narutowicza (ul. Akademicka 5). Szczegółowych informacji udziela organizator kursu, Wojciech Niedomagała.

Po ukończeniu części ogólnej, czyli pod koniec października, rozpoczyna się część specjalistyczna (na macie).

treningi od września

Od czwartku, to jest 6.09.2012, wracają na sali przy pl. Narutowicza poniedziałkowe i czwartkowe treningi dla dzieci i młodzieży. Zajęcia studentów do października pozostają wg planu wakacyjnego.

Od przyszłego tygodnia, czyli od 10.09.2012 ruszają zajęcia na sali przy ul. Fontany z podziałem na grupy
GRUPA NABOROWA: 14.30-15.30 Poniedziałek i piątek
GRUPA ŚREDNIOZAAW: 15.30-16.30 Poniedziałek środa, piątek
GRUPA ZAAWANSOWANA: 16.30-17.30 Poniedziałek, środa, piątek